Představenstvo Zemědělského družstva Chýšť si Vás dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi, která se bude konat v sobotu dne 30. dubna 2022 v jídelně družstva v Chýšti .