Živočišná výroba

V živočišné výrobě se zabýváme především chovem skotu červenostrakatého plemene. Jako kombinované plemeno chováme cca 1900 kusů dobytka ve všech kategoriích. Finálním tržním produktem je mléko, které družstvo prodává Pragolaktosu přes družstvo Viamilk, jehož jsme členem. Dalším produktem z chovu družstva je maso z výkrmových býků. Toto se finalizuje převážně v kategorii mladý býk přes Chovservis v divizi TORO Hlavečník. Specialitou je malý chov Belgického modrobílého, super masného plemene, pro produkci plemenných zvířat. 

-    Základní mléčné stádo zařazené do kontroly užitkovosti je cca 510 kusů a je ustájeno v Chýšti, kde má k dispozici volnou stáj stlanou separátem a klasickou rybinovou dojírnu 2 x 12 stání. Užitkovost se nám daří stále zvyšovat a tak jsme v roce 2017 s průměrnou užitkovostí 8610 kg mléka obsadili přední místa ve vyhodnocování chovů plemenářských organizací.

-    Plemenářskou práci zajišťují chovatelská družstva Impuls a Chovservis.

-    Březí krávy jsou ustájeny stejně tak na středisku v Chýšti ve stáji na slámové podestýlce.

-    Telata do stáří 2 měsíců jsou v individuálních boudičkách stlaných slámou a mléko je k nim rozváženo automatickým vozíkem Milktaxi.

-    Telata nad 2 měsíce stáří jsou chována ve skupinových kotcích, kde již mají rostlinnou výživu.

-    Starší jalovice jsou odchovávány ve středisku v Kasalicích, kde je k dispozici i pastva.

-    Mladí býčci jsou přesunuti na výkrmovou stáj v Malých Výklekách a novou stáj v Kasalicích a finalizováni až po porážku ve stáří do 24 měsíců o průměrné váze 800 kilogramů.

-    Chováme také krávy bez tržní produkce mléka na středisku ve Volči s využitím pastvy, zde jsou produkována telata pro zajištění zástavu na výkrm.