Zemědělské družstvo Chýšť má dlouholetou tradici. bylo založeno v roce 1952 a od té doby dostálo všem právním závazkům vyplývající ze součastné i dříve platné legislativy. V roce 1992 se družstvo transformovalo do součastné podoby. nyní má družstvo 355 členů s různou výši majetkové účasti, kteří ho vlastní.

Podnik zaměstnává 57 zaměstnanců, obhospodařuje 2 900 hektarů zemědělské půdy a chová 1 900 kusů skotu.

V oblasti rostlinné výroby jsme zaměřeni na klasickou strukturu polních plodin to je z obilovin ozimá pšenice, ozimý ječmen, tritikále, jarní ječmen z olejnin pěstujeme řepku, slunečnici a z okopanin cukrovku. Pro zajištění dostatečné krmivové základny pěstujeme kukuřici na siláž, vojtěšku.

Na úseku živočišné výroby jsme zaměřeni výhradně na chov červenostrakatého skotu s produkcí mléka a masa. Okrajově chováme i pár kusů plemene Belgického modrého.