Zemědělské družstvo Chýšť - Stroje pro aplikaci kompostu

Projekt je zaměřen na pořízení techniky - 2 ks rozmetadel - pro aplikaci kompostu na zemědělský půdní fond.

Cílem projektu je vybudování recyklační infrastruktury v rámci odpadového hospodářství. Díky projektu budou pořízena 2 rozmetadla pro aplikaci kompostu na zemědělský půdní fond.

Obměna strojů v živočišné výrobě

PRV - Investice